O nás

Platforma pre školy

Karloveské centrum kultúry pripravuje na každý školský rok komplexnú ponuku rôznych typov vzdelávacích podujatí pre základné a stredné školy. Žiaci a študenti navštevujú koncerty, divadelné predstavenia, filmy a komentované prehliadky výstav.

Vzniklo mnoho projektov s partnermi, napríklad s hudobným vydavateľstvom Slnko Records, folklórnymi súbormi Dolina a Čečinka, Asociáciou slovenských filmových klubov, Divadlom Ludus, bratislavským Konzervatóriom, Túlavým divadlom, Divadlom K a ďalšími.

Podujatia sú situované v Karloveskom centre kultúry na Molecovej 2 alebo na Miestnom úrade Bratislava – Karlova Ves na Nám. sv. Františka 8. Kultúrne centrum má kapacitu 250 miest na sedenie, z toho 70 návštevníkov na balkóne. Podujatia je možné hradiť aj formou kultúrnych poukazov.