35. výročie založenia Folklórneho súboru Dolina

Popis akcie

Občianske združenie Folklórneho súboru Dolina pozýva na slávnostný galaprogram pri príležitosti 35. výročia založenia FS Dolina
Účinkujú: všetky tri zložky (tanec, spev, hudba) a bývalí členovia súboru. V pestrej kytici piesní a tancov z rôznych regiónov
Slovenska prinášajú členovia súboru divákom krásu ľudovej piesne, detskú spontánnosť a hravosť, radosť z tanca, pestrosť a rozmanitosť ľudového odevu.
Vstupenky budú dostupné na mieste 30 minút pred začiatkom programu.

Začiatok akcie

15. Oct 2022 17:00

Koniec akcie

16. Oct 2022 19:00

Cena vstupného

8,00 € / 5,00 €