Karloveský Mikuláš

Popis akcie

Mikuláš navštívi karloveské škôlky v sprievode čerta a anjela

Začiatok akcie

04. Dec 2022 00:00

Koniec akcie

05. Dec 2022 00:00