Kontakt

Napíšte nám

  Fakturačné údaje

  • Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
  • Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
  • IČO: 00 603 520
  • DIČ: 2020 9191 64
  • IČ DPH: nie sme platca dph
  • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
  • Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

  Adresa

  • Karloveské centrum kultúry
  • Molecova 2
  • 841 04 Bratislava

  Vedúca oddelenia kultúry

  Administratíva, Marketing, Produkcia

  Prenájmy, Produkcia