Kurzy a krúžky v Kameli
27. septembra 2022

Karloveské centrum kultúry (KCK) je vnímané už ôsmu sezónu ako živý organizmus, ktorý intenzívne komunikuje so svojim okolím a zároveň odzrkadľuje potreby a záujmy Karlovešťanov a priateľov Karlovej Vsi. KCK okrem bohatej dramaturgie zastrešuje krátkodobé prenájmy jednotlivých občianskych združení, umelcov a umeleckých aktérov (kurzy, krúžky, workshopy, festivaly, tábory a i.), ktoré aktívne spolupracujú aj pri tvorbe dramaturgického plánu pre rôzne formáty karloveských kultúrno-spoločenských podujatí. Karlovešťania a návštevníci Karlovej Vsi sa tak môžu oboznámiť v širšom kontexte s ich žánrovým zameraním. V neposlednom rade tak reprezentujú špecifickosť, originalitu a charakter lokálnej kultúry. Za krátky čas vznikla v KCK vzácna synergia všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré tu pôsobia a ktoré sa každoročne rozširujú o nové subjekty. Prioritou KCK je vytvárať podmienky a podporovať aktívny komunitný život v tvorivom a koncepčnom dialógu. 

V sezóne 2022/2023 sa v Karloveskom centre kultúry realizujú tieto kurzy a krúžky:

Pondelok  16.30 – 18.30 FS Dolina
19.30 – 21.30 OZ Gaston
Utorok       16.30 – 21.00 CirKusKus
Streda        16.30 – 18.30 FS Dolina
18.30 – 21.30 CirKusKus
Štvrtok       16.30 – 20.00 CirKusKus
20.00 – 21.30 OZ Gaston
Piatok        15.00 – 17.00 Výučba hry na klavír
17.00 – 20.00 dychový orchester Istropolis Concert Band

get_footer();