O nás

Outdoorové podujatia

Kamel klub počas roka pripravuje a organizuje kultúrno-spoločenské podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny aj v exteriéri. Medzi tradičné podujatia patrí Karloveský majáles, Medzinárodný deň detí a Karloveské hody, ktoré sú zamerané na udržiavanie tradícií, zábavu, relax a podporu miestnych komunít.

V júli a auguste sa organizuje prestížny Karloveský festival s názvom Karloveské kultúrne a športové leto. Vznikol v roku 2015 a dnes sa teší veľkej obľube a návštevnosti.  Festival je zároveň unikátnou prehliadkou špecifických prírodných a architektonických reálií v Karlovej Vsi. Formáty a žánre sú citlivo vsadené na jednotlivé miesta, aby vyniklo spojenie „miesto – žáner/formát – produkcia komunít”. Celková dramaturgia festivalu je nastavená tak, aby podčiarkla lokálny genius loci.

Komorné koncerty v Botanickej záhrade UK

Folkové koncerty u Marka Twaina

Filmové leto v Líščom údolí

Rozprávkové pondelky a tvorivé dielne

Tančiarne pri fontáne Rodina

Špacírky po Karlovej Vsi

Rodinné popoludnie v Lodenici

Hudobné happeningy Karloveskej knižnice

Športové leto vo Vodárenskej záhrade