O nás
Kamel klub je multižánrový kultúrny priestor v Karlovej Vsi, ktorý ponúka širokú škálu podujatí pre všetky vekové kategórie

Cieľom je pravidelne prinášať nekomerčné umenie a podporovať činnosť miestnych komunít. Funguje ako centrum rozvoja kultúry a umenia a prispieva k formovaniu a upevňovaniu kultúrnej identity miestnej verejnosti.

V súčasnosti zastrešuje už niekoľko formátov. Počas celého roka ponúka pre obyvateľov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín okrem komplexnej dramaturgie aj kurzy, tvorivé dielne a iné záujmové činnosti.

Kamel klub je aj organizátorom kultúrno-spoločenských open air podujatí v Karlovej Vsi ako sú napríklad Karloveský majáles, MDD, festival Karloveské kultúrne a športové leto a Karloveské hody.

Spolupracujeme s miestnymi školami, rodinnými centrami, senior klubmi, športovými klubmi a miestnymi umeleckými komunitami a aktérmi.

Hudobný klub Kamel Filmový klub Kamel Divadelný klub Kamel Tanečný klub Kamel Detské podujatia Outdoorové podujatia Platforma pre školy Platforma pre seniorov