O nás

Platforma pre seniorov

V Kamel klube sa pravidelne konajú stretnutia s karloveskými jubilantami s kultúrno-spoločenským programom za účasti predstaviteľov Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Pozvaní sú všetci jubilanti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí dosiahli 75 a viac rokov. Všetci oslávenci dostávajú list a pozvánku na stretnutie od starostky mestskej časti Dany Čahojovej.

Počet miest v sále Kamel klubu je limitovaný. Je preto nutné, si miesto včas rezervovať mailom na jubilanti@karlovaves.sk. Rezerváciu je možné urobiť po prevzatí pozvánky v úradných hodinách aj telefonicky na čísle 0940 634 132 alebo osobne u pracovníčky Referátu sociálneho, zdravotného a pre seniorov Dominiky Ďatelinkovej.

Na oslavu môže jubilant so sebou zobrať jedného svojho blízkeho človeka. Táto sprevádzajúca osoba bude platiť pri vstupe 2 eurá. Jeho účasť je tiež potrebné vopred nahlásiť.