BKIS – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Spolupráca pri organizovaní Karloveského kultúrneho a športového leta. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko poskytlo personálnu, technickú a mediálnu podporu podujatia.