CirKusKus

CirKusKus je prvá škola na Slovensku, ktorá začala vyučovať novocirkusové umenia pod jednou strechou: gymnastiku, akrobaciu, žonglovanie, vzdušnú akrobaciu, ekvilibristiku, klauniádu a divadlo pre deti aj dospelých.

CirKusKus ponúka kurzy pre deti aj dospelých v Karloveskom centre kultúry. Mohli ste ich vidieť vystupovať na mnohých karloveských podujatiach ako Karloveské hody, Majáles, Karloveský ples a podobne. Spolupracovali sme aj na Svetovom dni cirkusu 2022.

svetový deň cirkusu